ЭЕШ-2017

Манай сургуулийн 2017 оны төгсөгчдөөс  ЭЕШ 2017-д “3“-н төгсөгч 800-н оноо авлаа.