Анги

Бүх ангиудад проектор, электрон самбар суурилуулж багш, сурагчдад амжилт гаргах нөхцөл боломжийг бүрэн хангасан. Анги дүүргэлт 20-26 хүүхэдтэй. 120 хүний багтаамжтай хурлын танхим, стандартын шаардлага хангасан спорт заалтай.

Ангиуд:

class_2 class_1 class_3

Хурлын танхим:

conf_1 conf_2

Спорт заал:

zaal_2 sport_zaal_2 sport_zaal_3