Клубууд

Манай сургууль сурагчдад гоо зүйн мэдлэг, урлаг соёлын боловсрол олгох, авьяас чадварыг нь хөгжүүлэх үүднээс 13 төрлийн дугуйлан хичээллүүлдэг. Үүнд: