Лаборатор

Орчин үеийн шинэ технологиор тоноглогдсон физик, хими, биологи, компьютерийн иж бүрэн лабораториудтай. Сурах бичиг, материаллаг баазаа Турк, Англи улсаас авдаг.

Комьпютерийн лаборатор:

ICT_LAB_1

ICT_LAB_2

 

Химийн лаборатор:

CHEM

 

chem_lab_2

chem_lab_3

 

Физик лаборатор:

 

 

Биологи лаборатор: