Онцлог давуу зүйл /Дотуур байр/

Сурагчдын дотуур байр нь манай сургуулийн хамгийн том давуу тал юм. Сурагчид дотуур байранд амьдарснаар бие дааж сурах, шийдвэр гаргах, багаар ажиллах чадвар, бусадтай зохицон амьдрах арга ухаанд сурах гээд их олон чадвар эзэмшдэг. Дотуур байранд сурагчдын гэрийн даалгавар хийх, хичээл давтах, хувь хүний хөгжилд анхаарал тавьж, тусалж дэмжиж ажилдаг учраас сурагчдын амжилт маш өндөр байдаг. Мөн бүх мэргэжлийн багш нар ээлжлэн дотуур байранд байрлаж хүүхдүүдэд нэмэлт давтлага хичээл заадаг.

Эрэгтэй дотуур байр:

ERKEK YURT (1) erkek_yurt_3erkek_yurt_4erkek_yurt_5erkek_yurt_6

Эмэгтэй дотуур байр:

kiz_yurt_6

kiz_yurt_14

kiz_yurt_8

kiz_yurt_9

kiz_yurt_15 kiz_yurt_12