Сурах бичгүүд

Сурах бичиг, материаллаг баазаа Турк, Англи улсаас авдаг ба үүнээс гадна  Багш нар ЗАН-ээрээ хамтран сурах бичиг, ном товхимлыг эрхлэн гаргадаг ба сургалтандаа нэмэлт материал болгон ашиглаж байна.

Математик:

Физик:

Хими:

Компьютер:

Турк хэл:

Англи хэл:

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл: