Элсэлт

Дархан-Эмпати сургуулийн 2017-2018 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн шалгалт 2017 оны 04-р сарын 29-30-ны өдрүүдэд болно.

5-р, 6-р, 7-р, 8-р анги төгсөгчдөөс тус тус элсэлт авна.

 Утас: 99191650, 99372717

ШАЛГАЛТАД БҮРТГҮҮЛЭХ

empathy entrance 2017 darkhan1k

empathy entrance 2017 darkhan2k

 

Элсэлтийн журам:

 • 5, 6, 7, 8 –р ангийг амжилттай төгссөн сурагчид хамрагдана
 • Элсэлтийн шалгалтыг жилд 1 удаа  авна
 • Шалгалтыг холимог тестээр авна.
 • Шалгалт үнэ төлбөргүй явагдана.

Үүнд : математик , сэтгэн бодох-IQ , монгол хэл 

Элсэгчдийн боломж:

 • 12 жилээр төгсөнө
 • Японы их, дээд сургуульд засгийн газрын тэтгэлгээр суралцах элсэлтийн шалгалт өгөх эрхтэй
 • Сурагч авъяас сонирхолын дагуу өөрийгөө хөгжүүлэх
 • Америк, Англи улсуудад англи хэлний сургалтанд хамрагдах

Хөнгөлттэй элсүүлэх боломж:

 • Улсын төрөлжсөн олимпиадын медальтай сурагчдыг төлбөрөөс хөнгөвчилнө.
 • Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын нэр дээр 1 сурагчийг төлбөргүй суралцуулна.
 • Сургуулийн шалгалтад амжилттай оролцсон сурагчдын сургалтын төлбөрөөс хөнгөлөлт үзүүлнэ.

Өмнөх жилүүдийн шалгалт асуулт

7b15

2015 оны элсэлтийн шалгалт: 7-р анги төгссөн

8b15

2015 оны элсэлтийн шалгалт: 8-р анги төгссөн

7a14

2014 оны элсэлтийн шалгалт: 7-р анги төгссөн

8b14

2014 оны элсэлтийн шалгалт: 8-р анги төгссөн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b13

2013 оны элсэлтийн шалгалт: 8-р анги төгссөн

8a12

2012 оны элсэлтийн шалгалт: 8-р анги төгссөн

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *