KTT 3-2 NUMERICAL шалгалтын дүн

KTT3.2_results_6_NUMERICAL

KTT3.2_results_7_NUMERICAL

KTT3.2_results_8_NUMERICAL

KTT3.2_results_9AB_NUMERICAL

KTT3.2_results_9C_NUMERICAL

KTT3.2_results_10_NUMERICAL

KTT3.2_results_11_NUMERICAL

KTT 3-1 VERBAL шалгалтын дүн

 

KTT3.1_results_6a_verbal

KTT3.1_results_7ab_verbal

KTT3.1_results_8abc_verbal

KTT3.1_results_9ab_verbal

KTT3.1_results_9c_verbal

KTT3.1_results_10a_verbal

KTT3.1_results_11abc_verbal

KTT 2-3 VERBAL шалгалтын дүн

ktt2-3_results_6a_verbal

ktt2-3_results_7ab_verbal

ktt2-3_results_8abc_verbal

ktt2-3_results_9ab_verbal

ktt2-3_results_9c_verbal

ktt2-3_results_10ab_verbal

ktt2-3_results_11abc_verbal

 

KTT 2-2 NUMERICAL шалгалтын дүн

ktt2-2_results_6a_numerical

ktt2-2_results_7ab_numerical

ktt2-2_results_8abc_numerical

ktt2-2_results_9ab_numerical

ktt2-2_results_9c_numerical

ktt2-2_results_10ab_numerical

ktt2-2_results_11abc_numerical

Ktt2-2 VERBAL шалгалтын дүн

ktt2-2_results_6a_verbal

ktt2-2_results_7ab_verbal

ktt2-2_results_8abc_verbal

ktt2-2_results_9ab_verbal

ktt2-2_results_9c_verbal

ktt2-2_results_10ab_verbal

ktt2-2_results_11abc_verbal

 

 

 

Ktt2-1 Numerical шалгалтын дүн

ktt2-1_numerical_results_6a

ktt2-1_numerical_results_7ab

ktt2-1_numerical_results_8ab

ktt2-1_numerical_results_8c

ktt2-1_numerical_results_9ab

ktt2-1_numerical_results_9c

ktt2-1_numerical_results_10ab

ktt2-1_numerical_results_11abc

Ktt2-1 Verbal шалгалтын дүн

ktt2-1_results_6a_verbal

ktt2-1_results_7ab_verbal

ktt2-1_results_8abc_verbal

ktt2-1_results_9ab_verbal

ktt2-1_results_9c_verbal

ktt2-1_results_10-ab_verbal

ktt2-1_results_11-abc_verbal

Ktt1-3 шалгалтын дүн

ktt1-3_results_6a

ktt1-3_results_7ab

ktt1-3_results_8abc

ktt1-3_results_9ab

ktt1-3_results_10ab

ktt1-3_results_11abc

Ktt1-2 шалгалтын дүн

ktt1-2_results_6a

ktt1-2_results_7ab

ktt1-2_results_8abc

ktt1-2_results_9ab

ktt1-1_results_9c

ktt1-2_results_10ab

ktt1-2_results_11abc

 

Ktt1-1 шалгалтын дүн

ktt1-1_results_6a

ktt1-1_results_7ab

ktt1-1_results_8abc

ktt1-1_results_9ab

ktt1-1_results_9c

ktt1-1_results_10ab

ktt1-1_results_11abc