KTT 3-1 shalgaltiin dun

3.1 SRE results 6

3.1 SRE results 7

3.1 SRE results 8ab

3.1 SRE results 8c

3.1 SRE results 9ABC

3.1 SRE results 9D

3.1 SRE Results 10ABC

3.1 SRE Results 11A

Эцэг эхчүүдийн дунд явагдсан номын шалгалтын дүн гарлаа.

Nomiin shalgalt dun

Эцэг эхчүүдийн дунд явагдсан номын шалгалтын дүн гарлаа. Эхний 10 байранд орсон ээж аавууд 2017 оны 12-р сарын 7-ны пүрэв гарагийн 17:30 цагт Дархан-Эмпати сургуулийн байранд ирж шагналаа аваарай. Амжилттай оролцсон бүх ээж аавууддаа баярлалаа. Та шалгалтын дүнгээ 99372717 утаснаас лавлаарай.

Nomiin shalgalt dun

KTT 2-1 shalgaltiin dun

6 KTT 2.1 Results

7 KTT 2.1 Results

8 KTT 2.1 Results

9abc KTT 2.1 Results

9d KTT 2.1 Results

10a KTT 2.1 Results

10b KTT 2.1 Results

10c KTT 2.1 Results

11a KTT 2.1 Results

12abc English KONKURS 2.1 Results

 

KTT 1-3 shalgaltiin dun

11 KTT 1.3 Results

10 KTT 1.3 Results

9abc KTT 1.3 Results

9d KTT 1.3 Results

8 KTT 1.3 Results

7 KTT 1.3 Results

6 KTT 1.3 Results

KTT 1-2 shalgaltiin dun

6 KTT 1.2 Results

7 KTT 1.2 Results

8 KTT 1.2 Results

9 KTT 1.2 Results

10 KTT 1.2 Results

11 KTT 1.2 Results

12ABC English Results

KTT 1-1 шалгалтын дүн

6 KTT 1.1 Results

7 KTT 1.1 Results

8 KTT 1.1 Results

9 KTT 1.1 Results

10 KTT 1.1 Results

11 KTT 1.1 Results

KTT 3-2 NUMERICAL шалгалтын дүн

KTT3.2_results_6_NUMERICAL

KTT3.2_results_7_NUMERICAL

KTT3.2_results_8_NUMERICAL

KTT3.2_results_9AB_NUMERICAL

KTT3.2_results_9C_NUMERICAL

KTT3.2_results_10_NUMERICAL

KTT3.2_results_11_NUMERICAL

KTT 3-1 VERBAL шалгалтын дүн

 

KTT3.1_results_6a_verbal

KTT3.1_results_7ab_verbal

KTT3.1_results_8abc_verbal

KTT3.1_results_9ab_verbal

KTT3.1_results_9c_verbal

KTT3.1_results_10a_verbal

KTT3.1_results_11abc_verbal

KTT 2-3 VERBAL шалгалтын дүн

ktt2-3_results_6a_verbal

ktt2-3_results_7ab_verbal

ktt2-3_results_8abc_verbal

ktt2-3_results_9ab_verbal

ktt2-3_results_9c_verbal

ktt2-3_results_10ab_verbal

ktt2-3_results_11abc_verbal

 

KTT 2-2 NUMERICAL шалгалтын дүн

ktt2-2_results_6a_numerical

ktt2-2_results_7ab_numerical

ktt2-2_results_8abc_numerical

ktt2-2_results_9ab_numerical

ktt2-2_results_9c_numerical

ktt2-2_results_10ab_numerical

ktt2-2_results_11abc_numerical