Ktt2-1 Verbal шалгалтын дүн

ktt2-1_results_6a_verbal

ktt2-1_results_7ab_verbal

ktt2-1_results_8abc_verbal

ktt2-1_results_9ab_verbal

ktt2-1_results_9c_verbal

ktt2-1_results_10-ab_verbal

ktt2-1_results_11-abc_verbal

1-р улирлын амралтаар сурагчдын хийх даалгавар

6a

7a

7b

8a

8b

11abc

Ktt1-3 шалгалтын дүн

ktt1-3_results_6a

ktt1-3_results_7ab

ktt1-3_results_8abc

ktt1-3_results_9ab

ktt1-3_results_10ab

ktt1-3_results_11abc

Ktt1-2 шалгалтын дүн

ktt1-2_results_6a

ktt1-2_results_7ab

ktt1-2_results_8abc

ktt1-2_results_9ab

ktt1-1_results_9c

ktt1-2_results_10ab

ktt1-2_results_11abc

 

Ktt1-1 шалгалтын дүн

ktt1-1_results_6a

ktt1-1_results_7ab

ktt1-1_results_8abc

ktt1-1_results_9ab

ktt1-1_results_9c

ktt1-1_results_10ab

ktt1-1_results_11abc

Манай сургуулийн эцэг эхийн өдөрлөг эхлэх гэж байна.

Анги бүр ээж аав нартаа зориулж бяцхан урлагийн номер бэлдэж үзүүлэх болно. Энэ 4 дэхь өдөр буюу 9 сарын 29-ны 17 цагт 8-А ангиар эхлэх тул 8-А ангийн эцэг эхчүүд хүрэлцэн ирж өргөнөөр оролцоно уу.

6A,7B, 8B, 8C, 9C ангиудын эцэг эхийн хурал боллоо.

Эцэг эхчүүд маань ангийн багш нартай уулзаж хүүхдийнхээ хичээлийн явцтай танилцаж мөн хичээл ордог бусад багш нартай уулзаж ярилцлаа.

Bu hafta sonu 6A ve 7B sınıflarının veli toplantısı yapıldı. Velilerimiz sınıf öğretmenleri ile görüsüp sınıf hakkında bilgi aldıktan sonra çocuklarının dersine giren öğretmenleri ile görüşüp bilgi aldılar.

Хүндэт эцэг эхчүүд ээ. Ном уншлагын уралдаан дахин зарлагдлаа.

Шинэ элсэгчдийн эцэг эх “Хүүхдэд өөртөө итгэх итгэлийг хайрын хэлээр төлөвшүүлэх” ном, бусад ангийн эцэг эх “Шинэ ертөнц” сэтгүүлийн шинэ дугаарыг уншиж ухаанаа уралдуулна. Унших ном сэтгүүлийг анги удирдсан багш нар танд хүргэж өгнө. Шалгалт 1-р улирлын сүүлийн 7 хоногт болно.

Дархан-Эмпати сургууль

Хичээлийн цагийн хуваарь /2016-2017/

Дархан-Уул аймгийн 6-11-р ангийн сурагчдын анхааралд!!!!!!!

Дархан-Уул аймгийн 6-11-р ангийн сурагчдын анхааралд!!!!!!!

Дархан Эмпати сургуульд зохион явуулж буй авьяаслаг Дарханчууд буюу Бид авьяастай уралдаанд оролцоход бэлэн үү?

https://docs.google.com/forms/d/17ib9zmqq3qjpkDE6fcQNXh4npULCcQgKgT5PAF9dRYg/viewform