3-р улирлын амралтаар хийх гэрийн даалгавар

HW grade 6

HW grade 7

HW grade 8

 

KTT 3-2 NUMERICAL шалгалтын дүн

KTT3.2_results_6_NUMERICAL

KTT3.2_results_7_NUMERICAL

KTT3.2_results_8_NUMERICAL

KTT3.2_results_9AB_NUMERICAL

KTT3.2_results_9C_NUMERICAL

KTT3.2_results_10_NUMERICAL

KTT3.2_results_11_NUMERICAL

Дархан Эмпати сургууль нь Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ болон БСУГ-тай хамтран “Цагаан сарын баяр”-ыг угтан ЕБС-уудын дунд “Монгол ёс уламжлалаа дээдэлье” сэдэвт урлаг, мэдлэг сорих тэмцээнийг 2017 оны 02-р сарын 18 өдөр зохион байгууллаа.

Дархан Эмпати сургууль нь  Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ болон БСУГ-тай хамтран “Цагаан сарын баяр”-ыг угтан  ЕБС-уудын дунд “Монгол ёс уламжлалаа дээдэлье” сэдэвт урлаг, мэдлэг сорих тэмцээнийг 2017 оны 02-р сарын 18 өдөр  зохион байгууллаа. Уг өдөрлөгт аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн Бодлогын Хөгжлийн Хэлтсийн дарга Н.Цасчихэр, БСУГ-ын мэргэжилтэн Ш.Болдбаатар нар болон ЕБС-ын 50 гаруй сурагч оролцсон.

Тэмцээний II үе шат-  урлагийн үзүүлбэрийн төрөлд :

KTT 3-1 VERBAL шалгалтын дүн

 

KTT3.1_results_6a_verbal

KTT3.1_results_7ab_verbal

KTT3.1_results_8abc_verbal

KTT3.1_results_9ab_verbal

KTT3.1_results_9c_verbal

KTT3.1_results_10a_verbal

KTT3.1_results_11abc_verbal

KTT 2-3 VERBAL шалгалтын дүн

ktt2-3_results_6a_verbal

ktt2-3_results_7ab_verbal

ktt2-3_results_8abc_verbal

ktt2-3_results_9ab_verbal

ktt2-3_results_9c_verbal

ktt2-3_results_10ab_verbal

ktt2-3_results_11abc_verbal

 

KTT 2-2 NUMERICAL шалгалтын дүн

ktt2-2_results_6a_numerical

ktt2-2_results_7ab_numerical

ktt2-2_results_8abc_numerical

ktt2-2_results_9ab_numerical

ktt2-2_results_9c_numerical

ktt2-2_results_10ab_numerical

ktt2-2_results_11abc_numerical

Ktt2-2 VERBAL шалгалтын дүн

ktt2-2_results_6a_verbal

ktt2-2_results_7ab_verbal

ktt2-2_results_8abc_verbal

ktt2-2_results_9ab_verbal

ktt2-2_results_9c_verbal

ktt2-2_results_10ab_verbal

ktt2-2_results_11abc_verbal

 

 

 

Ktt2-1 Numerical шалгалтын дүн

ktt2-1_numerical_results_6a

ktt2-1_numerical_results_7ab

ktt2-1_numerical_results_8ab

ktt2-1_numerical_results_8c

ktt2-1_numerical_results_9ab

ktt2-1_numerical_results_9c

ktt2-1_numerical_results_10ab

ktt2-1_numerical_results_11abc

Ktt2-1 Verbal шалгалтын дүн

ktt2-1_results_6a_verbal

ktt2-1_results_7ab_verbal

ktt2-1_results_8abc_verbal

ktt2-1_results_9ab_verbal

ktt2-1_results_9c_verbal

ktt2-1_results_10-ab_verbal

ktt2-1_results_11-abc_verbal

1-р улирлын амралтаар сурагчдын хийх даалгавар

6a

7a

7b

8a

8b

11abc